Hoe ontwikkelt taal zich in het eerste levensjaar?

Foto van auteur

By imom

De ontwikkeling van taal loopt niet parallel met de intellectuele ontwikkeling van kinderen. Sommige beginnen heel vroeg, d.w.z. al met ongeveer 1 – 1 ½ jaar anderen pas op de leeftijd van 2 ½ – 3 jaren. Het vermogen om te spreken houdt ook niet noodzakelijk verband met het vermogen om te begrijpen.

Kinderen leren spreken van ons volwassenen door die ons imiterenin het normale geval, dus met kinderen niet speciaal beoefend geoefend worden. De ontwikkeling van taal vereist in de eerste plaats volwassenen die geïnteresseerd, onverholen en liefdevol tot het kind spreken, een “Kunstmatige” babytaal is niet nodig. Idealiter praat men al vanaf de geboorte met het kind, legt het kind uit wat hem wordt aangedaan, wat er van hem wordt verwacht of wat er zal volgen. Het is dus helemaal voldoende als wij als ouders genieten van de tijd met het kind, aandachtig luisteren en reageren op de geluiden van het kind. Deze gedeelde vreugde, deze liefdevolle saamhorigheid motiveert en moedigt de kinderen aan om te willen communiceren – zonder extra “spraakoefeningen”. In het begin zal een kind niet alle woorden begrijpen, maar het zal het plezier in het samen doen herkennen en langzaam leren begrijpen. Dus het is het beste om het kind geef het kind genoeg tijdom met ons als ouders te communiceren door geduldig te reageren op de eerste spraakpogingen en het kind te antwoorden.

Het is ook belangrijk om Doe geen kinderen nawanneer aan het begin Spraakproblemen kruip in. Permanente correcties veroorzaken ook ontevredenheid en verminderen de vreugde van het leren spreken. Men moet niet proberen het proces van leren spreken te versnellen – het kind moet in staat zijn om ontwikkelt zich in zijn eigen tempo kan.

“De ontwikkeling van taal vereist in de eerste plaats volwassenen die met belangstelling, zonder pretentie en met liefde tot het kind spreken, een “kunstmatige” babytaal is niet nodig. Ook belangrijk: Gelieve Doe geen kinderen nawanneer aan het begin Spraakproblemen kruipen – het is voor ons als ouders voldoende om goed te luisteren en te reageren op de geluiden van de kinderen”.

Birgit Hofer
Pikler® opvoeder & psychologisch adviseur

Hier volgt een overzicht van hoe de taalontwikkeling in het eerste levensjaar verloopt. Belangrijk: Dit zijn gemiddelde indicaties voor oriëntatie – het is volledig in orde en binnen het kader als de ontwikkelingsstappen later beginnen.

Taalontwikkeling in het eerste levensjaar

  • 0 – 3 maanden: De zuigeling maakt geluiden en observeert mensen als ze met hem spreken. Hij begint slur en oefent het dagenlang, Keel-, tong- en lipgeluiden om geluiden van de mond te vormen. Tegelijkertijd begint hij de mond van de ander te imiteren als hij wordt aangesproken, hij geeft er vorm aan. Daarbij observeert hij nauwgezet de spreker en zijn lipbewegingen. Tegelijkertijd begint hij te reageren op spraak, hij slurpt zijn woorden vrolijk. Ook de eerste glimlach wordt zichtbaar.
  • 3 – 6 maanden: De zuigeling is al zeer aandachtig en volhardend voor zijn omgeving. Zijn glimlach wordt meer en meer bewust. Hij deelt zichzelf nu met koeren, slissen en brabbelen en heeft al zijn eerste “gesprekken” door te wijzen op Spraak reageert en wacht op een antwoord. Vanaf ongeveer 6 maanden herkent de zuigeling ook zijn naam en reageert hij wanneer hij wordt aangesproken of geroepen. De Taalkundige inhoud wordt nog niet begrepenhet erkent maar de Melodie, de klank en de lichaamstaal van de spreker. De zuigeling begint ook de woorden te begrijpen en erop te reageren tijdens een verpleegactie (bv. verschonen).
  • 6 – 12 maanden: Het kind oefent voortdurend met babbelende monologen. Het vormt deze met Klinkers, medeklinkers of vormen Lettergreepketens zoals lalalll, gugugu, mamama, papa, brrrrr. Hoewel het nog niet weet wat het “zegt”, erkent het dat het een verschil kan maken in zijn omgeving. Tegelijkertijd kan het kind soms al eenvoudige taken uitvoeren. Bijvoorbeeld, het stopt of komt wanneer het wordt opgeroepen, reageert op eenvoudige verzoeken.

Meer over dit onderwerp

Expert tips

Aanbevolen voor baby’s (0-12 maanden)

Op stap met de baby

Babyspullen

Baby kleding & schoenen

Baby speelgoed & boeken

Babybedje & -kamer