Ontwikkelen van verbaal begrip bij kinderen met speciale behoeften

Foto van auteur

By imom

Moeder schrijft in de buurt van peuter kind met het syndroom van Down en kleuter meisje.
 • Verbaal begrip is het vermogen om woorden te begrijpen en te gebruiken voor communicatie.
 • Kinderen met speciale behoeften kunnen het moeilijker hebben met verbaal begrip.
 • U kunt uw kind helpen zijn verbale begrip te verbeteren door met hem te lezen, met hem te praten en geduldig te zijn.
 • Neem contact op met een deskundige als u merkt dat uw kind moeite heeft om zijn behoeften kenbaar te maken of om mee te doen op school.

Elke ouder is opgewonden als hun kind eindelijk zijn eerste woordje zegt. Woorden zijn de manier waarop onze kinderen ons vertellen dat ze iets nodig hebben en hoe we onze kinderen kunnen vertellen dat ze geliefd zijn. Taalbegrip en communicatie worden in bijna elk deel van het dagelijks leven van een kind gebruikt.

Naarmate je kind groeit, kun je hem helpen een goede woordenschat te ontwikkelen en zijn ideeën uit te drukken. Als je kind meer verbale vaardigheden krijgt, kan het zijn behoeften uiten door middel van taal in plaats van driftbuien.

Sommige kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheden echter langzamer dan andere. Deze kinderen kunnen communicatiestoornissen hebben of hebben gewoon meer expliciete oefening nodig.

Het ontwikkelen van verbaal begrip bij kinderen met speciale behoeften kan een bijzondere uitdaging zijn.

Wat is verbaal begrip?

Verbaal begrip is het proces van begrijpen en toepassen van woordkennis. Hoog verbaal begrip wordt geassocieerd met meer werkgeheugen, betere communicatie, en hogere academische scores.

Verbaal begrip bestaat uit zowel semantische als syntactische verwerking:

Semantische verwerking: Semantische verwerking houdt in dat je de betekenis van specifieke woorden begrijpt. Bijvoorbeeld, weten dat je in een “huis” woont of dat je “voedsel” eet. Dit is de eenvoudigste vorm van verbale communicatie. Een kind met semantische verwerkingsvaardigheden kan zijn behoeften kenbaar maken, zelfs als het een slechte grammatica heeft.

Syntactische Verwerking: Syntactische verwerking verwijst naar het begrip van hoe de volgorde van woorden hun betekenis kan veranderen. Bijvoorbeeld, zeggen “moeder ligt op de bank” en “de bank ligt op moeder” zijn heel verschillend.

Jongetje bij de logopedist.

Hoe Verbaal Begrip het Leren beïnvloedt

Een goed verbaal begrip is van cruciaal belang voor kinderen om goed te presteren op school. Om hun medeleerlingen en leraren te kunnen begrijpen, moeten zij gesproken woorden kunnen herkennen en begrijpen.

Zelfs schijnbaar ongerelateerde vakken als wiskunde en kunst vereisen een zekere mate van verbaal begrip. Een kind moet in staat zijn om instructies te begrijpen en aanwijzingen op te volgen in elk soort leeromgeving.

Verbaal begrip in het dagelijkse leven

U en uw kind gebruiken gedurende de dag voortdurend verbale communicatievaardigheden. Bijvoorbeeld wanneer u uw kind vraagt om zich aan te kleden of wanneer uw kind u vertelt dat het honger heeft.

Als een kind moeite heeft met communiceren, kan het zijn dat niet in al zijn behoeften wordt voorzien. Ouders van kinderen met speciale behoeften of non-verbale kinderen moeten vaak aandacht besteden aan non-verbale signalen van hun kinderen.

Hoe verbale begripsproblemen bij kinderen te herkennen

Kinderen die niet voldoen aan de communicatiemijlpalen naarmate ze ouder worden, kunnen problemen hebben met verbaal begrip. Kinderen met een kleine woordenschat voor hun leeftijd, moeite met communiceren, en moeilijkheden met begrijpen kunnen vroegtijdige interventie nodig hebben.

Verbal Comprehension Index

Een van de meest gebruikte tests voor verbaal begrip is de VCI (verbal Comprehension Index). Deze test kijkt naar het vermogen van een kind om:

 • Informatie te leren en te herinneren over de wereld om hen heen
 • Woorden en verbale communicatie herkennen en begrijpen
 • Hun gedachten en kennis verbaal uitdrukken
 • Problemen oplossen op basis van nieuw leren

Lage scores betekenen niet noodzakelijk dat een kind een lage intelligentie of leerstoornis heeft, maar kunnen er alleen op wijzen dat het meer leermogelijkheden nodig heeft. Expliciete oefening met taal en probleemoplossing kan kinderen helpen hun VCI-score te verbeteren.

Lachende dove jongen leert gebarentaal.

Verbal Comprehension Challenges in Children With Special Needs

Communicatiestoornissen komen veel voor bij kinderen in de Verenigde Staten. Ongeveer 7% van de kinderen heeft een spraak- of taalstoornis. Aandoeningen die bijdragen tot problemen met verbaal begrip kunnen de volgende zijn:

Mondelinge/schriftelijke taalstoornis: Mensen met een algemene mondelinge of schriftelijke taalstoornis hebben moeite met verbale en schriftelijke communicatie. Het kan zijn dat ze woorden of hun betekenis helemaal niet herkennen.

Dyslexie: Kinderen met dyslexie hebben moeite met taal, verbale communicatie, en hebben ook moeite om te leren lezen en schrijven. Ouders kunnen merken dat hun kind moeite heeft met gesproken woorden, klanken door elkaar haalt, of niet in staat is het verschil te zien tussen woorden die op elkaar lijken. Kinderen met de diagnose dyslexie kunnen met de juiste begeleiding en oefening vloeiend leren lezen.

Autisme: Moeilijkheden met taalbegrip zijn niet altijd duidelijk bij een kind met autisme. Afhankelijk van de ernst van hun verbale communicatieproblemen, kunnen autistische kinderen perfect in orde lijken te zijn met hun communicatievaardigheden. Kinderen met autisme kunnen echter niet in staat zijn om op te letten wanneer je praat. Ze kunnen aan het bedenken zijn hoe ze moeten antwoorden en moeite hebben om te luisteren naar wat u zegt. Bovendien zullen sommige kinderen met autisme zich bezighouden met echolalie, of het herhalen van woorden die iemand anders zegt. Echolalie dat doorgaat na de leeftijd van drie jaar kan een teken van autisme zijn.

Gehoorproblemen: Gehoorverlies kan leiden tot grote spraakachterstand bij kinderen. Kinderen met gehoorproblemen moeten in vroegtijdige interventie worden geplaatst om te helpen met hun communicatievaardigheden. Vroeg gebarentaal leren helpt kinderen te communiceren met hun leerkrachten en leeftijdsgenoten. De American Speech Language Hearing Association stelt dat kinderen met gehoorproblemen tot wel vier klassen achter kunnen lopen op hun leeftijdsgenoten. Vroegtijdige interventie kan helpen deze kloof te dichten.

Gedragsproblemen gerelateerd aan verbaal begrip

Moeilijkheden op school als gevolg van zwakte met verbale communicatie kan frustratie veroorzaken bij kinderen. Als een kind moeite heeft om zijn ideeën of behoeften te uiten, gaat het vaak vreemd.

Het is belangrijk voor ouders en leerkrachten om te bepalen of gedragsproblemen een gevolg zijn van slechte verbale vaardigheden of een andere oorzaak hebben.

Hoe het verbale begrip te verbeteren bij kinderen met speciale behoeften

Ouders kunnen het vermogen van hun kind om te communiceren en te begrijpen verbeteren met oefening en geduld. Zelfs kinderen met een ernstige diagnose of een ernstige handicap kunnen manieren vinden om te communiceren.

Enkele manieren voor ouders om hun kinderen te helpen zijn:

 • Bied mogelijkheden om te oefenen
 • Lees boeken en vertel verhalen die uw kind interesseren
 • Hou het leuk
 • Kies een “woord van de dag” dat u en uw kind samen kunnen oefenen
 • Oefen non-verbale communicatie
 • Overweeg het gebruik van hulpmiddelen voor augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC)

Zingen, verhalen vertellen en prentenboeken voorlezen zijn uitstekende manieren om kinderen nieuwe woorden te leren zonder stress en zonder plezier.

Het verminderen van schermtijd kan kinderen ook helpen om betere verbale vaardigheden te ontwikkelen. Het is aangetoond dat tv-kijken het vermogen van kinderen om te communiceren vermindert. Als jonge kinderen te veel tijd besteden aan tv-kijken, besteden ze minder tijd aan praten. De hersenen van kinderen leren beter door mee te doen dan door naar anderen te kijken. Bovendien kunnen televisiegeluiden verwarrend zijn voor kinderen. Achtergrondgeluiden en overlappende gesprekken in video’s maken dat woorden door elkaar klinken en moeilijk te isoleren zijn.

Hulpbehoevende jongen houdt hand vast met moeder.

Wanneer een deskundige raadplegen?

Sommige kinderen kunnen hun communicatie thuis verbeteren. Betrokken ouders die met hun kinderen oefenen, maken een groot verschil in de woordkennis van hun kind.

Andere kinderen, zoals kinderen met leermoeilijkheden of ernstige spraakproblemen, hebben meer nodig dan oefening thuis en zouden baat hebben bij vroegtijdige interventie en directe diensten van een logopedist.

Enkele tekenen dat uw kind deskundige hulp nodig kan hebben zijn:

 • Geen gebrabbel met 9 maanden
 • Geen eerste woordjes met 15 maanden
 • Geen woordcombinaties met 24 maanden
 • Toont geen interesse in communicatie
 • Problemen met het begrijpen van de spraak van uw kind op 36 maanden

Kinderen die vroeg met logopedie beginnen, hebben betere resultaten dan kinderen die later beginnen. De hersenen van kinderen zijn zeer ontvankelijk voor leren! Beginnen met logopedie voor de leeftijd van 5 jaar is ideaal.

FAQs

Betekent een laag verbaal begrip ook een laag IQ?

Verbaal begrip maakt deel uit van wat in een IQ test wordt opgenomen. Echter, een kind met slecht verbaal begrip kan begaafd zijn op een ander gebied. Een kind met een laag verbaal begrip hoeft niet noodzakelijk een laag IQ te hebben.

Hoe kan ik betalen voor vroegtijdige interventie voor mijn kind?

Jonge kinderen van 0-3 jaar kunnen gratis gebruik maken van vroegtijdige interventie als ze daarvoor in aanmerking komen. De Individuals with Disabilities Education Act vereist dat alle gezinnen toegang hebben tot vroegtijdige interventieprogramma’s als dat nodig is. Elk gezin kan via overheidsdiensten in de VS een gratis evaluatie voor hun kind krijgen.

Voor schoolgaande kinderen hebben openbare schoolsystemen vaak middelen voor ouders en hun kinderen om te helpen met speciale behoeften. Sommige diensten zijn niet gratis. Dit kunnen medische diensten, medische hulpmiddelen en vervoer naar afspraken zijn, maar zelfs in deze gevallen kan samenwerking met een maatschappelijk werker u helpen om financieringsmogelijkheden in uw regio te vinden.

Kan een non-verbaal kind verbaal begrip hebben?

Veel non-verbale kinderen zijn in staat om spraak te begrijpen. Dat een kind niet spreekt, betekent niet dat het niet kan communiceren. De meeste kinderen hebben meer moeite met begrijpen dan met het vormen van hun eigen woorden.

Helpt het gebruik van gebarentaal bij verbaal begrip?

Ja! Jonge baby’s die gebarentaal leren, ontwikkelen hun expressieve taal sneller. Sommige kinderen met speciale behoeften zijn in staat om gebarentaal te gebruiken als hun primaire vorm van communicatie.

Wanneer een kind gebarentaal gebruikt om zijn behoeften en wensen uit te drukken, wordt het vaak aangemoedigd om meer te communiceren. Dit kan hen motiveren om verbale communicatie te gebruiken als een middel om te krijgen wat ze willen.

Het ontwikkelen van verbaal begrip bij kinderen met speciale behoeften Pin

De informatie die WonderBaby verstrekt is niet bedoeld als, en vormt geen, medisch of ander gezondheidsadvies of diagnose en dient niet als zodanig te worden gebruikt. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde medische professional over uw specifieke omstandigheden.