Visual Stimming begrijpen bij kinderen met autisme

Foto van auteur

By imom

Jongen doet licht aan.
 • Visueel stimmen is een vorm van repeterend gedrag dat autistische kinderen gebruiken om zichzelf te kalmeren.
 • Niet alle vormen van visueel stimmen zijn sociaal onaanvaardbaar.
 • Er zijn verschillende technieken die je kunt proberen om visueel stimmen te helpen verminderen.

Stimmen is een term die vaak geassocieerd wordt met autisme spectrum stoornis en andere sensorische verwerkingsstoornissen. Maar stimgedrag komt bij de meesten van ons wel eens voor.

Het uitvoeren van repetitieve bewegingen en geluiden die angst kalmeren tijdens uitdagende situaties kunnen worden beschouwd als stimming gedrag. Deze zintuiglijk bevredigende gewoonten kunnen zowel visueel, auditief, tactiel, oraal, vestibulair, of verbaal zijn.

De volgende gedragingen komen vaak voor als ze herhaaldelijk worden uitgevoerd:

 • Vingertikken
 • krakende knokkels
 • Hoofd stoten
 • Staren naar bewegende voorwerpen of lichten
 • Schommelen/draaien
 • Grommend
 • Licking

Zoals u ziet zijn sommige repetitieve gedragingen, zoals het kraken van knokkels, heel gewoon en niet echt ongewoon. Mensen kunnen er meestal mee stoppen als ze te horen krijgen dat het vervelend is.

Maar autistische kinderen hebben het vaak moeilijker met repeterend gedrag. Soms kunnen deze gedragingen storend, sociaal onaanvaardbaar of schadelijk zijn (zoals in het geval van slaan met het hoofd).

Dit artikel gaat over visueel stimmen, zodat u beter begrijpt wat de oorzaken zijn, hoe het eruit ziet en hoe u met dit uitdagende gedrag kunt omgaan.

Visual Stimming: Wat is het?

Visueel Stimmen is zelfverzachtend, repeterend gedrag waarbij de ogen of het gezichtsvermogen betrokken zijn.

Voorbeelden van visueel stimulerend gedrag zijn de volgende, wanneer herhaaldelijk gedaan:

 • Snel knipperen met de ogen
 • Staren naar bewegende plafond ventilatoren
 • Uit de zijkant van het oog kijken
 • Staren naar knipperende of andere soorten lichten
 • Ogen dichtknijpen
 • Objecten op een rij zetten om naar te kijken
 • Lichten uit en aan doen
 • Vingers voor de ogen bewegen

Vaak vertonen autistische kinderen ten minste één van deze visuele stimming-manieren om hun zintuigen te kalmeren.

Schattig klein aziatisch meisje in liggend op een bed knijpend in de ogen.

Wat veroorzaakt Visueel Stimming Gedrag?

Stimmen, inclusief visueel stimmen, is een adaptief gedrag dat gebruikt wordt voor troost of zelf- kalmering. Medische professionals en familieleden zijn meestal niet bezorgd over dit gedrag, tenzij het zelfvernietigend is of begint te interfereren met het dagelijks leven van de persoon of anderen.

Volgens een studie over de mening van autistische volwassenen over stimming: “Autistische volwassenen benadrukten het belang van stimming als een aanpassingsmechanisme dat hen helpt intense emoties of gedachten te kalmeren of te communiceren.”

Autistische personen kunnen kiezen voor visueel stimmen als een manier om visuele input te kalmeren. Elke persoon kan een andere voorkeur hebben voor de stimulans van zijn keuze, en deze zintuiglijke maniertjes kunnen in de loop van hun leven veranderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Het maakt niet uit hoe de voorkeursstim eruit ziet, als de zintuiglijke overbelasting toeslaat, maken autistische kinderen vaak gebruik van repeterend gedrag dat het beste aanvoelt om ermee om te gaan.

Soms kunnen stimuli gerelateerd aan ogen verward worden met tics. Het verschil tussen tics en stimming ligt in de reden waarom kinderen deze gedragingen uitvoeren. Tics zijn niet zelf-onderdrukkend maar zijn in plaats daarvan een krachtige drang om repeterende lichaamsbewegingen of geluiden uit te voeren. Stimming daarentegen verwijst naar repetitieve bewegingen die uitsluitend worden gebruikt om een persoon te kalmeren.

Naast het kalmeren bij overstimulatie, kunnen andere redenen voor stimming zijn:

 • Genieten
 • Beheer van emoties zoals woede of angst
 • Zichzelf stimuleren wanneer men zich verveelt of te weinig gestimuleerd wordt
 • Communicatie
 • Verlicht ongemak

Duidt Visual Stimming altijd op Autisme?

Hoewel de CDC ook stimming als onderdeel van de diagnostische criteria voor autisme, is visueel stimmen niet altijd een indicatie van deze stoornis.

Zoals eerder aangegeven, kan visueel stimmen een veel voorkomende eigenschap zijn en is het niet zorgwekkend, tenzij het begint te interfereren met het dagelijks leven. Hoewel sommige stimmende gedragingen, zoals het draaien met het haar, een vervelende gewoonte kunnen zijn, is het minder zorgwekkend als men in staat is de repetitieve maniertjes te controleren en te stoppen.

Naast autisme zijn er ook andere medische en gedragsstoornissen die in verband worden gebracht met visueel stimmen. Stimmen, inclusief visueel gedrag, is niet ongewoon voor een kind met ADHD. Medische professionals schrijven dit repetitieve gedrag bij ADHD toe aan een verlangen naar activiteit bij een kind dat veel beweging nodig heeft.

Andere aandoeningen geassocieerd met visueel stimmen kunnen zijn:

 • Allergieën (specifiek seizoensgebonden)
 • Visuele tekortkomingen of aandoeningen
 • Angst

Kinderen met de stoornis van Gilles de la Tourette kunnen ook gebruik lijken te maken van stimming gedrag, maar deze maniërismen – hoewel vergelijkbaar – zijn meestal onvrijwillige tics in tegenstelling tot een bron van troost.

Klein kind doet het licht uit.

Visual Stimming bij kinderen met autisme

Het is bekend dat stimming gedrag geassocieerd wordt met kinderen met autisme spectrum stoornis. Dat omvat repetitieve oogmanieren om te kalmeren, zoals het staren naar voorwerpen en het bewegen van vingers voor de ogen.

Elke vorm van stimming gedrag maakt deel uit van de diagnose (DSM-5) criteria voor kinderen met vermoedelijk autisme. Hoewel stimming vaak typisch is voor de algemene bevolking, tilt autisme stimming het gedrag naar een ander niveau.

Afhankelijk van de intensiteit, de moeilijkheid om deze maniertjes onder controle te houden, en bepaalde sociaal onaanvaardbare stimming gedragingen (zoals het uit- en aandoen van lichten in een klaslokaal), kunnen visuele en andere stimming gedragingen veroorzaakt worden door autisme bij kinderen.

Uw autistische kind kan vaker stimmen wanneer het in een nieuwe omgeving komt, zoals op de kleuterschool of op school.

Bij elke verandering, zoals een nieuwe leerkracht, een nieuwe routine, of een storend kind in de klas, kan uw kind zich bang, onbeheerst of overprikkeld voelen. Zo kan herhaald visueel gedrag samen met andere stimming gewoonten toenemen.

Vaak kan een autistisch kind oncontroleerbaar lijken als het stimmen toeneemt in deze situaties. Maar het eindresultaat is hopelijk een rustiger kind dat zich weer kan aanpassen aan de dagelijkse routine.

Als schoolverpleegster werd ik vaak naar een klaslokaal geroepen om te kijken hoe het ging met een kind met autisme dat een sensorische inzinking had.

Als het schreeuwen en bonzen eenmaal was afgenomen, ging het kind vaak over op een meer ingetogen kalmeringsritueel, zoals visueel stimmen met hun vingers die voor hun ogen zweefden of staren naar de draaiende plafondventilatoren.

Deze herhaalde kalmerende maatregel hielp het overstuur kind om weer terug te keren in de klas en verder te gaan met hun schooldag.

Tips om om te gaan met visuele prikkels bij autistische kinderen

Er zijn verschillende meningen over de vraag of het wel of niet nuttig is om te proberen het stimgedrag bij autistische kinderen te elimineren. Omdat stimmen wordt gebruikt als een zelf- kalmerende maatregel, vragen veel autisten en hun ouders zich af of het nodig is dit gedrag te beheersen.

De meesten zijn het er echter over eens dat stimgedrag dat sociaal onaanvaardbaar is, zelfvernietigend is en anderen hindert, moet worden omgebogen.

Een medische professional met ervaring in het behandelen van kinderen met autisme kan begeleiding en ondersteuning bieden aan een ouder die hulp nodig heeft bij het omgaan met het visueel stimgedrag van hun kind.

Gelukkig is er veel literatuur over stimming management beschikbaar, evenals ouder steungroepen die kunnen helpen op dit gebied.

Technieken en ideeën om de drang naar visueel stimmen bij autistische kinderen te verminderen kunnen zijn:

 • Zorg voor een zintuiglijke kamer. Probeer een kind dat moeite heeft met een overprikkelende omgeving te verplaatsen naar een rustiger zintuiglijke kamer. Dit kan hen helpen om te decompresseren.
 • Overweeg een sensorische schommel. Als je niet de ruimte hebt voor een zintuiglijke kamer, zal een zintuiglijke schommel een van je meest nuttige hulpmiddelen zijn. De kalmerende beweging van sensorische schommels kan zelfs het meest onrustige kind kalmeren.
 • Moedig je kind aan om zijn zorgen te verwoorden wanneer ze visueel stimming gedrag vertonen.
 • Vermijd trigger bronnen. Als je eenmaal weet wat angst en stimgedrag triggert, onderzoek dan manieren om het te vermijden.
 • Leer omleidingsstrategieën. De meeste kinderen hebben favoriete stimuli, maar u kunt ander, minder aanstootgevend zelf-onderdrukkend gedrag introduceren, zoals het dragen van een zonnebril of een geluidsonderdrukkende koptelefoon om de aanstootgevende stimuli te verminderen. Sensory toys en lichten zijn ook effectieve hulpmiddelen om stimming gedrag om te buigen.
 • Probeer logopedie. Sommige kinderen kunnen niet verwoorden wat hen dwars zit. Een logopedist kan een autistisch kind leren om korte zinnetjes te gebruiken als het in nood is, zoals “te licht”, waardoor de communicatie duidelijker wordt.
 • Zorg voor regelmatige korte oefensessies gedurende de dag. Studies tonen meerdere voordelen aan van lichaamsbeweging voor kinderen met autisme, waaronder socialisatie.
 • Plan stimulatie pauzes. Sommige ouders melden dat geplande stimuleringspauzes een kind kunnen helpen zichzelf te kalmeren op sociaal aanvaardbare tijdstippen.

Waarom het beheersen van visuele stimulatie gunstig is

Of uw kind nu kiest voor visueel stimmen om zichzelf te kalmeren of gebruik maakt van andere vormen van repetitieve kalmerende gedragingen, stims kunnen gemakkelijk escaleren, uit de hand lopen, het kind in verlegenheid brengen of zichzelf of anderen schade toebrengen.

Professionele begeleiding aanvaarden en beheersstrategieën bij de hand hebben zal ouders helpen om hun autistisch kind te begeleiden naar meer sociaal aanvaarde technieken die minder extreem zijn en voor buitenstaanders gemakkelijker te tolereren.

Begrip van Visual Stimming bij kinderen met autisme Pin

De informatie die WonderBaby verstrekt is niet bedoeld als, en vormt geen, medisch of ander gezondheidsadvies of diagnose en dient niet als zodanig te worden gebruikt. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde medische professional over uw specifieke omstandigheden.